Prerogativ

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Prerogativ

Prerogativ je reč latinskog porekla (lat. praerogativa) I označava povlasticu, prednost, preimućstvo. Kraljevski prerogativ se odnosi a ovlašćenja, privilegije I imunitete koje, prema običajnom pravu, ali I ponekim pravnim sistemima, pripadaju monarhu. Ponekad I šef države može imati slična ovlašćenja, ali tu ipak postoji fundamentalna razlika. Primer za prerogativ je kada šef države potpiše pomilovanje zatvorenika.

Prerogativ u najširem smislu te reči, predstavlja i posebna prava koja uživanju neki pojedinci u skladu sa svojim položajem, kao što su prerogativi državnih poglavara, plemstva, diplomata.

Share.

Leave A Reply