Oligurija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je oligurija? Saznajte tačno značenje ovog pojma.

Izlučivanje manjih količina mokraće od normalnih naziva se oligurija.

Sam pojam oligurija je veoma redak u svakodnevnoj komunikaciji, zbog čega je mali broj ljudi upoznat sa njegovim značenjem.

Oligurija je termin koji se koristi kako bi se opisalo stanje kod kog dolazi do smanjene količine izlučene mokraće. Sama reč potiče iz grčkog jezika i uglavnom se koristi u medicini.

Po definiciji, oligurija predstavlja stanje kod kog je dnevno izlučivanje diureza (urina) manje od 500 ml/dan, odnosno manje od 0,5 ml/kg/sat. Bitno je napomenuti da u slučajevima kada je diureza manja od 50 do 100 ml tada je reč o anuriji.

Smanjenje proizvodnje urina može nastati iz više uzroka, u odnosu na koje razlikujemo prerenalnu, renalnu i postrealnu oligurgiju. Najčešća je prerenalna oligurija koja se javlja u stanjima poremećaja cirkulacije, poremećaja distribucije krvi, plućne embolije, hepatorenalni sindrom i kod kardiogenih poremećaja.

Renalna oligurgija se često nastavlja na prenalnu, a prouzrokovana je oštećenjem bubrega. Postrenalna oligurgija je uglavnom prouzrokovana opstrukcijom urinarnog trakta ili izostankom bubrežne cirkulacije. Ono što karakteriše ovu vrstu oligurgije jesto to što se često ispoljava kao anurija.

Da bi se postavila dijagnoza neophodni su brojni podaci koje lekar dobija iz labaratorijske analize, ultrazvuka trbuha, rendgenografije urotrakta, CT bubrega i njihove biopsije, anamneze i kliničke procene.

Samo lečenje oligurgije je veoma jednostavno i ogleda se u nadoknađivanju tečnosti.

Share.