Opoziv

0

Opoziv

“Hiljade ljudi na protestima tražilo je opoziv predsednika”, može se neretko čuti u vestima.

Ovaj pojam ima različito određenje u zavisnosti od konteksta i društvene oblasti u kojoj se primenjuje.

Na primer, u ekonomiji opoziv je informacija kojom poslovni partner poništava ili zaustavlja neki predlog ili svoju inicijativu. Tako postoje opozivi ponude, narudžbine, nekog ugovora i tome slično. Zalazeći dalje u ekonomsku tematiku i stručne termine, nalazimo takozvani opoziv vrednosnih papira. To znači povlačenje vrednosnih papira iz opticaja nakon njihovog otkupa ili pretvaranje u deonice i druge vrednosne papire jednog preduzeća, ali i obveznice države.

U pravno-političkom kontekstu, tačnije izbornom pravu opoziv bi značio sredstvo pomoću kojeg birači mogu da oduzmu mandat svome predstavniku i pre isteka njegovog mandata, tj. vremenskog roka na koji je izabran. Opoziv se tako povezuje sa institucijom imperativnog mandata koji predstavlja podudarnost volje birača i aktivnosti, zalaganje njihovog zastupnika (poslanika, predsednika ili predstavnika) u određenom političko-pravnom telu. Države poput Paname i Kube imaju instituciju opoziva uređenu ustavom.

Takođe, u diplomatiji opoziv ambasadora označava povlačenje šefa diplomatske misije sa svoje dužnosti. Dok ostavka, premeštaj na drugu poziciju ili dužnost, zatim prestanak diplomatskih odnosa između datih država može bit razlog opoziva ambasadora.


Share.

Leave A Reply