Banuti

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači pojam banuti?

Banuti znači naići odjednom, pojaviti se negde ili kod nekoga iznenada i nenajavljen.

Reč banuti ima značenje: naleteti, sresti slučajno, iskrsnuti.

Kada čujemo da je neko banuo, to znači da je došao nekome nenajavljen i iznenadio ga. Mnogi ljudi ne vole da im neko iznenada „bane u goste“.

Takođe, neko može banuti i u gradu, na šetalištu ili na drugom javnom prostoru. Ako nekoga sretnemo iznenada, takođe možemo reći da nem je banuo.

Glagol banuti može se objasniti i sledećim rečima: upasti, naleteti, svratiti, natrčati, naići, navrnuti se, obreti se.

Takođe, banuti znači i navaliti, nasrnuti, naleteti, nagaziti, nabasati, jurnuti, stuštiti se.

Share.