Adukcija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je adukcija? Koje tačno značenje ima pojam adukcija?

Opšta definicija reči adukcija je: dovođenje, iznošenje, privođenje, privlačenje. Potiče iz latinske reči ducere što se prevodi kao: voditi.

Adukcija se kao termin koristi u anatomskom rečniku, odnosno u medicini da označi primicanje ekstremiteta (u odnosu na medijalnu ravninu) u jednom ili više zglobova. To je zapravo pokret uda prema unutrašnjosti. Ovakvu vrstu radnje obavlja mišić aduktor. Aduktor spada u mišiće primicače.

Adukcija se kao termin koristi i u oftalmologiji. Adukcija oka je u toj grani medicine pokret očne jabučice ka unutra, ka nosu.  Pokret očne jabučice obavlja mišić masculus rectus internus.

Adukcija je takav pokret oka koji uključuje samo jedno oko. Postoji šest mogućih načina pokretanja oka koji zavise od ose rotacije oka: adukcija koja se odnosi na spoljni pokret oka, adukcija koja se odnosi na unutrašnji pokret oka, potom, gornja adukcija ( sursumdukcija, podizanje ), donja adukcija ( deorsumdukcija – spuštanje), inciklodukcija – intorzija i na kraju eksciklodukcija – ekstorzija.

U pravnoj terminologiji, adukcija je iznošenje dokaza i citiranje i nabrajanje razloga u sudskom postupku gde se zastupnik može pozivati na odredjene izvore i izjave pa i svedoke.

Aducirati je srodni glagol koji znači: privlačiti, iznositi, primicati, predočavati, dokazivati na sudu.

Share.