Topuz

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je topuz? Kakvo je to oružje?

Topuz je hladno oružje najviše korišćeno u srednjem veku. Poznatiji pojam na našim prostorima a koji ima isto značenje je buzdovan.

Negde se koristi i reč – topuzina. Topuz je turska reč i najpoznatija nam je iz Njegoševog navoda „Kome zakon leži u topuzu, tragovi mu smrde nečovještvom!“ što u prevodu znači: „Ko se oslanja na silu i ko se vodi nasiljem – nečovek je!

Topuz je poznat i po tome što je bio omiljeno oružje junaka Kraljevića Marka u narodnim pesmama.

Reč je dakle o ručnom udarnom ili bacačkom oružju. Drška topuza se pravila od jakog drveta sa metalnim ojačanjima, a glava im je obično obložena čelikom ili bakrom.

Imena buzdovana dobijana su na osnovu pera koje oružje ima pa su tako poznati petoperac, šestoperac i slično. Dužina topuza obično je od jednog do jednog i po metra. Konjanici su obično nosili duže buzdovane.

Vojnik koji je bio naoružan topuzom zvao se buzdovanlija a onaj koji je imao čast da nosi buzdovan starešine, nazivan je buzdovaner.

Share.