Telegraf

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je telegraf? Koje je tačno značenje navednog pojma?

Uređaj ili sistem za prenošenje pisanih poruka na daljinu putem posebnog sistema signala naziva se telegraf.

Sam pojam telegraf predstavlja reč koja se gotovo svakodnevno koristi na našim prostorima, te ne treba da nas začudi što je veliki broj ljudi upoznat sa njenim značenjem.

Etimologja nas upućuje da je sam termin telegraf potekao iz grčkog jezika, preciznije od reči τηλε, što znači daleko i reči γραφειν u značenju pisati. Kao što samo ime kaže, telegraf je uređaj ili sistem za prenošenje poruka na daljinu.

Neki oblici telegrafa su se pojavili još u drevnim carstvima u vidu vatrenih i dimnih signala. Ipak, trebalo je da prođe dosta vremena da bi se pojavio telegraf kakav nam je danas poznat.

Prvi složeniji sistem telegrafa stvorio je francuski pronalazaž Klod Šap kada je krajem 18-og veka napravio optički telegraf. Ovaj sistem pušten je u upotrebu 1972-ge godine, a najveću primenu imao je za vreme Napoleonovih ratova. Ipak sredinom 19-og veka prestaje njegova upotreba.

Tih godina je i Semjuel Morze uspeo da prenese podatke koristeći prvi elektromagnetski telgraf. Kao sredstvo za prenošenje podataka ovaj uređaj koristio je bakarnu žicu. Vama je ovaj vid komunikacije sigurno poznat pod nazivom Morzeova azbuka. U Srbiji prvi takav telegraf je pušten u rad 1855-te godine.

Krajem 19-og veka počinju da se koriste posebni radio-telegrafi koji su su signale prenosili putem radio talasa, dok se u 20-om veku pojavljuju tekst uređaji koji su bili izuzetno značajni, pre svega jer su telegrafske signale konvertovali u slova na papiru. Ovi uređaji su bili preteča telefaksa.

Danas se uglavnom koriste moderni telegrafski uređaji poput raznih sistema za prenos podataka koji funkšionišu uz pomoć interneta.

Share.