Talmud

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je talmud? Kakvo ima značenje za Jevreje?

Svojevrstan Zakonik Jevreja naziva se Talmud.

Kao i Tora i Talmud je sveta knjiga Jevreja. Kako je jevrejskom narodu, Mojsijevim predanjem, dat dvostruki zakon i pisani i usmeni, Talmud je usmeni dok je Tora pisani zakon.

Pisani zakon, o kome smo pisali, je sastavljen od pet knjiga Mojsijevih i nazivaju se Tora. Dok je usmeni zakon Mojsije usmeno predao Jošui, a on najstarijim Jevrejima, te nije napisan već u obliku predanja prenošen sa generacije na generaciju. Naravno, to je novije sveto pismo jer je prilagođavan novijim naraštajima i njihovim običajima. Kasnije se zapisivalo to prenošeno predanje.

Pisanje Talmuda je trajalo dugi niz godina. Tačnije, oko 2.500 rabina je punih 500 godina zapisivalo ta predanja. Od 100. godine pre Hrista ili period od Drugog hrama, pa do 400 godine posle Hrista. Tako je nastao Talmud, napisani usmeni zakon jevrejskog naroda.

Talmud ne samo što je sveta, religiozna nauka za Jevreje već je i građanski zakon. Naime, Talmud je skup više građanskih zakona, u kome je obuhvaćeno privatno, porodično i krivično pravo .

Etimolozi kažu da pojam Talmud bukvalno označava „znanje stečeno učenjem“.

Talmud se sastoji od usmenih komentara i tumačenja, Mišne i Gemare. Zbirka usmenih komentara Tore i naziva se još Mišna ili ponavljanje. A tumačenje Mišne od strane rabina naziva se Gemara ili upotpunjavanje.

Kod Jevreja najviše se poštuje Jerusalimski , poznat i kao Palestinski Talmud.

Share.