Tet-a-tet

0

Tet-a-tet

Tek kada želimo da saznamo pravo značenje nekih reči, shvatamo koliko ustvari srpski jezik ima u sebi stranih „pozajmica“, pojmova, fraza i izraza. Jedan od njih je i fraza tet-a-tet.

Danas je srpski jezik prepun egleskih reči koje sve manje „nemaju“ ili gube prevod. Bilo je toga i ranije kroz istoriju i osvajanje ovih prostora od raznih velikih sila, što se najpre vidi kroz strane izraze koje je pokoren narod usvajao i „ukorenio“ u svoj jezik.

Izraz tet-a-tet nastao je od francuske kovanice tête-à-tête, a ima više značenja. Može da znači tajni sastanak, razgovor na samo, u četiri oka. Zatim upotrebljava se i da označi kanabe sa dva sedišta. Takođe, te-a-tet se kaže i kad želimo da oslovimo pribor za čaj za dve osobe.

Razni zapisi svedoče da se ovaj izraz različito tumači, međutim, najčešće se upotrebljava kao sinonim za neki razgovor u poverenju.

Ako vas, recimo, šef zovne na tet-a-tet znači da želi sastanak samo za vas dvoje.

Možete zakazati tet-a-tet sa vašim kolegom radi nekog poslovno poverljivog saveta. Ili u jednostavnijim odnosima sa cimerima imati tet-e-tet o pranju, na primer, sudova.

Ova vrta komunikacije se primenjuje, ne retko, u diplomatiji. Tako čelnici zaraćenih zemalja mogu pokušati da reše sporove kroz tet-a-tet.

U francuskoj fraza tête-à-tête doslovno zači „jedan prema jedan“.


Share.

Leave A Reply