Samarićanin

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ko je samarićanin i kakve osobine podrazumeva čovek kojeg nazivamo tako?

Samarićanin je osoba koja se ne libi da učini dobro delo, bez obzira na okolnosti.

Šta znači “biti dobri Samarićanin“? Da bismo bolje razumeli značenje koje ima pojam samarićanin, dobro je reći da je sve počelo od Priče o dobrom samarićaninu, koja je jedna od najpoznatijih Isusovih priča.

Samarićani su etnoreligijska grupa naroda na Levantu. Sledbenici su samaritanstva, religije koja je srodna judaizmu.

Isus priča o tome kako ranjenom jevrejskom putniku, koji je bio napadnut od strane razbojnika, niko nije želeo da pomogne- ni sveštenik ni pripadnici njegovog narod,već jedan tudjin – samarićanin, bez obzira na to što su Jevreji i Samarićani bili tradicionalni neprijatelji.

Ovom pričom, Isus tumači zapovest “Ljubi bližnjeg svoga” i ona je zabeležena u Jevandjelju po Luki.

Priča o dobrom Samarićaninu je inspiracija za brojne umetnike, primer je univerzalne etike a izraz „dobri samarićanin“ je stekao značenje milosrdne osobe koja pomaže strancima u nevolji.

Brojne dobrotvorne i zdravstvene ustanove i humanitarne organizacije nose ovo ime.

Share.