Apogej

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je apogej? Koje značenje apogej ima u astronomiji?

Apogej je najudaljenija tačka od Zemlje na stazi nekog tela.

Pojam apogej potiče iz grčkog jezika i u doslovnom prevodu ima značenje: udaljenost od Zemlje.

Apogej je zapravo tačka na putanju određenog tela u njegovoj orbiti oko naše planete a u kojoj je to telo najdalje od Zemlje.

Opšti naziv za takve tačke koji se koristi za bilo koje telo je „apoapsis“, za orbitu satelita Meseca se koristi termin apolun ili pak aposelen, dok se za orbitu Sunca primenjuje izraz afel.

S druge strane, tačka na kojoj je određeno telo ili satelit najbliži Zemlji zove se perigej.

Share.