Ažurnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to ažurnost?

Ažurnost predstavlja tačnost, urednost i predanost tokom obavljanja posla.

Da li ste čuli za pojam ažurnost? A znate li šta on znači?

Po etimologiji reč ažurnost potiče iz francuskog jezika, tačnije od reči ä jour koja označava urednost i tačnost tokom obavljanja poslovnih zadataka.

Azurnost

Ažurnost je jedna od najpoželjnijih osobina koje bi svaki kandidat za posao trebao da ima. Kada je neko ažuran onda je on tačan, akuratan, blagovremen, uredan i sve radi po pravilima.

U medijima ažurnost po definiciji predstavlja informacijsko svojstvo reflektovano kroz najnovije promene koje se odvijaju. Moderno vreme karakterišu dve vrste ažurnosti – generalna i temporalna ažurnost.

Generalna ažurnost predstavlja karakteristiku univerzalne predmetnosti. Primer za nju bila bi pravilna i svrsishodna politička odluka donešena u biletarnom dogovoru dve strane.

Temporalna ažurnost predstavlja vrstu ažurnosti koja se temelji isključivo na vremenskoj dimenziji. Primer temporalne ažurnosti bio bi izlazak dnevnih novina koji se odvija svaki dan.

Share.