Persuazija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je persuazija i kada se upotrebljava taj pojam?

Persuazija je proces nagovaranja i davanja sugestija.

Persuazija može imati značenje ubeđivanja ili definisati moć ubeđivanja.

Kao metod se koristi u različite svrhe u procesu obrazovanja ali i za manipulaciju. Pojam persuazija se može odnositi i na ubeđivanje uz silu ili ucenom kada je neko primoran da nešto učini ili kaže.

Jedan od instrumenata koji koristi sistem persuazije je propaganda, odnosno marketing. Propaganda je smišljen i dobro utvrđen način uticanja na nečiju spoznaju, percepciju pa time i na formiranje stavova i mišljenja o nekom ili nečemu.

Postignuta željena reakcija u interesu je propagatora. Propaganda je stara koliko i ljudska komunikacija. Posebno je ustaknuti metod u političkom životu i predizbornim kampanjama.

Share.