Parenhim

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to parenhim?

Osnovna tkiva biljaka nazivaju se parenhimska tkiva.

Iako nema puno veze sa svojim izvornim značenjem, parenhim se u fiziologiji predstavlja kao biljno ili životinjsko tkivo bez nekog posebnog oblika, koje se sastoji od delimično ravnomerno ispruženih ćelija.

Takođe, ovaj pojam se generalno koristi u medicini kao jedan od bitnih delova utrobe, odnosno parenhim je meso od koga se sastoje žlezde.

parenhim

Poreklo izraza parenhim doseže u grčki jezik gde se koristi kao reč paranchéō u značenju doliti pored.

Prema definiciji, parenhimska tkiva su osnovna tkiva biljaka i spadaju u prosta trajna tkiva izgrađena od jedne vrste ćelija i obavljaju različite funkcije. Premda imaju različito poreklo, parenhimska tkiva su u kori i listu primarnog porekla, dok u sprovodnim tkivima mogu biti ili primarnog ili sekundarnog porekla.

S obzirom na funkcije koju obavljaju ova tkiva se dele na: apsorcioni parenhim ili parenhim za apsorciju vode i mineralnih materija, hlorenhim (za fotonsintezu), provodni i aerenhim (za skupljanje vazduha).

Tkiva koja zauzimaju periferni položaj na biljci nazivaju se parenhim za apsorciju vode i mineralnih materija (rizodermis) ali i rastvorenih organskih materija. Botaničari bi rekli da je rizodermis kao epiderm jednoslojno tkivo i nalazi se u određenom delu korena, te služi za upijanje vode i mineralnih materija iz podloge.

Hlorenhim se nalazi u listovima i mladim, zelenim stablima, a njegove ćelije sadrže hloroplaste u kojima se obavlja proces fotosinteze.

Parenhim za magacioniranje organskih materija i vode se nalazi u krtolama i drvenastim biljkama, njihovim korenima ali kod nekih i u listovima poput aloje i čuvarkuće.

Share.