Paginacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Paginacija

Radi bolje preglednosti nekog rukopisa ili knjige, stranice se označavaju brojkama, odnosno radi se paginacija ili straničenje.

Pojam paginacija potiče od latinske reči paginatio, pagina i znači stranica. Tako bi se paginacija mogla prevesti kao obeležavanje strana knjige brojevima ili jednostavno rečeno straničenje.
Prema jednoj od definicija paginacija je označavanje stranica rukopisa ili knjige brojkama.

Na poznatom internet kanalu Youtube može se naći dosta tutorijala o takozvanoj paginaciji u PHP komijuterskom programu. Tako na primer jedan od takvih tutorijala (praktična, demonstrativna nastava, podučavanje) jeste kako da sami napravite paginaciju u PHP-u. Paginacija se i ovde odnosi na jedan vid rešenja na stranicama prenatrpanim sadržajem, pa ovaj tutorijal pokazuje kako paginacija omogućava da se višak sadržaja podeli po stranicama.

U nekom širem određenju pojam paginacija se određuje kao označavanje stranica (rukopisa, knjiga, časopisa) brojevima i to po pravilu arapskim. Paginacija se ređe obeležava rimskim brojevima, jer se njima označavaju uvodni delovi, naslovi ili podnaslovi, a još ređe drugim oznakama poput slova abecede i tome slično.

U svakom slučaju paginacija je kontinuirani niz brojeva koji u nekoj publikaciji ili rukopisu označavaju redosled stranica, a radi boljeg orjentisanja i pronalaska nekih određenih sadržaja ili poglavlja pri korišćenju istog.

Share.

Leave A Reply