Koordinirati

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači reč “koordinirati”?

Pojam koordinirati znači – upravljati sistemom koji se sastoji iz više delova, sinhronizovati, urediti, harmonizovati, uspešno složiti i uraditi nešto radi postizanja cilja…

Coordination na latinskom jeziku znači uređenje, uređivanje, sređivanje.

U svakodnnom govoru, reč koordinirati koristi se najviše kada se govori o poslu. Postoje i radna mesta sa zaduženjima koordinacije. Koordinatori su zaduženi za usaglašavanje dnevnih radnih zadataka u odredjenoj oblasti. Dakle u ekonomiji i privredi koordinacija se odnosi na uskladjivanje rada ljudi ili poslovnih jedinica. Može se čuti i izraz – koordinovati – koji ima isto značenje.

Funkcija koordinatora sa sobom nosi i odgovornost i nadležnosti kao što su naredjivanje, nagradjivanje, kontrolisanje, provera…

Koordinirati se može i u kući, kada treba usaglasiti brojne obaveze oko dece, kuvanja, nabavke. Tada se koordinira tako što se rasporedjuje kućni budžet, ukućani se organizuju i dobiju podeljene obaveze…

Share.