Fusnota

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je fusnota? Koje značenje ima fusnota u književnosti i naučnim radovima?

Fusnota je dodatak tekstu koji nešto dodatno objašnjava. Obično se stavlja na donjoj margini stranice teksta.

Fusnota je pojam koji potiče iz nemačkog jezika (Fuss – podnožje, Note – beleška).

Fusnota dodatno pojašnjava ili upućuje na objašnjenje, a nekada sadrži citat ili reference, odnosno izvor dela teksta. Na primer, ako smo u nekom seminarskom radu citirali delove nečije knjige, na dnu iste stranice moramo staviti fusnotu koja mora da sadrži ime dela, autora, godinu izdavanja i stranicu.

Fusnote se najčešće označavaju eksponiranim brojevima : 1 za prvu fusnotu na stranici, 2 za drugu fusnotu, na primer.Osim brojeva, koriste se neki drugi tipografski simboli kao što su indeksi i zagrade. [1], (*)*) ili kombinacija slova i broja.

Neretko se zbog raširene primene engleskog jezika umesto fusnota čuje izraz futnota koji ima isto značenje. U srpskom jeziku se može čuti i reč sa istim značenjem – “podbeleška” ali je retko u upotrebi.

Postoje i endnote koje se za razliku od fusnota, stavljaju na dno stranice.

Share.