Šlajfna

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je šlajfna? Koje značenje ima pojam šlajfna.

Šlajfna je jedna stranica novinarskog teksta.

Možda ste čuli da je neki piscu bio zadatak da o nekom događaju napiše izveštaj i da taj izveštaj bude na dve šlajfne.

To znači da je tekst na dve stranice A4 formata sa većim proredom koji omogućava ispravke od strane odgovornom urednika.

Šlajfna takođe može biti i traka, kravata ili široka vrpca.

Umesto reči šlajfna, koristi se i izraz autorska kartica. Šlajfna je mera za količinu teksta u novinarstvu ali i u izdavaštvu.

Autorska kartica odgovara tekstu koji se nekada kucao na pisaćoj mašini. Mera jedne šlajfne nije standardizovana ali obično sadrži 28 – 30 redova teksta. To podrazumeva 1 800 slovnih mesta.

Share.