Funkcionalnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je funkcionalnost? Šta znači kada čujemo da je u pitanju loša funkcionalnost ili da funkcionalnost nekog sistema treba da se pojača?

Funkcionalnost označava način rada i prvenstveno uspešnost određenog sistema u najširem mogućem smislu.

Pojam funkcionalnost je najlakše objasniti kao „način na koji nešto funkcioniše, odnosno radi“, mada se osim na predmete, funkcionalnost može odnositi i na živa bića. Kada je reč o predmetima, funkcionalna može biti mašina, kompjuter, polica. Funkcionalan može biti i raspored nameštaja u nekoj sobi pa tako kažemo da je soba mala ali funkcionalna. Funkcionalan može biti i raspored prostorija u stanu pa se tako kaže da je on funkcionalan.

Pojam funkcionalnost koristimo i u svakodnevnom govoru koji se odnosi na međuljudske odnose. Možemo na primer da kažemo da je bračna zajednica funkcionalna. To znači da u njoj svako obavlja svoje zadatke i pruža svoj doprinos. Takođe, može se kazati i da je neko odeljenje u školi funkcionalno jer se u njemu učenici druže, nema nesuglasica i komunikacija sa nastavnicima je dobra.

Share.