Fratar

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Fratar, šta je to zapravo? Koje značenje ima navedeni pojam?

Fratar je naziv za redovnika, a ovaj pojam ujedno predstavlja i naziv jedne ribe koja pretežno nastanjuje morsko dno.

Odmah na početku bitno je istaći da pojam fratar ima dva značenja koja nisu ni malo slična. Ipak na našim prostorima kada se kaže fratar uglavnom se misli na katoličkog kaluđera.

Ako pojam fratar posmatramo sa strane etimologije, videćemo da je on na naše prostore stigao posredstvom latinske reči frater, koja potiče od srednjevekovne provansalske reči fraire, što znači brat.

Ovaj pojam počeo je da se koriti još u srednjem veku kada su osnovani prosijački redovi, odnosno redovi Franje Asiškog i to da označi posebnu vrstu redovnika. Reč je o redovnicima koji više nisu bili vezani za opatije, već su izlazili među ljude.

Oni ne samo da su propovedali svoju veru, već su na različite načine pomagali bolesnima i ugroženima.

Danas se termin fratar koristi da označi katoličkog kaluđera.

Interesanto je da reč fratar predstavlja i naziv jedne vrste ribe. U pitanju je riba čiji je najbliži rođak riba Špar, a koja se od nje razlikuje uglavnom po obojenosti tela. Fratar raste do 40 cm dužine i dostiže težinu do približno 1,5 kg. Ime je dobio po crnoj mrlji u obliku kragne.

Ova riba nastanjuje različite tipove dna, a između ostalog ima je i u Jadranskom moru. Hrani se mekušcima, crvima i drugim manjim organizmima.

Share.