Antrolopologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je antropologija? Kakva je to nauka i šta proučava?

Antropologija je naučna disciplina koja se bavi proučavanjem razvoja ljudskog društva kroz istoriju.

Pojam antropologija odnosi se na sistem proučavanja ljudskog života i kulture. Ova nauka pravi poređenja između sličnosti i razlika među ljudima.

Predmet istraživanja joj je način života ljudi, njihov rad, verovanja, kultura, odnos prema okolini i drugim društvima, značenje simbola, ritual, upražnjavanje religije.

Takođe, antropologija proučava liniju razvoja ljudske rase, istražuje kako su nastajala i nestajala pojedina ljudska društva ali, bez obzira na istraživanje prošlosti, kao nauka je okrenuta i sadašnjosti i budućnosti ljudske vrste. Osnovno pitanje antropologa je “Šta je čovek”?

Temelj antrololoških istraživanja je fenomen kulture kao skup ponašanja koju ljudi uče i zajednički dele u određenom razdoblju i prirodnoj i društvenoj sredini.

Antropologija se ne suprostavlja biologiju i kulturu, već ih smatra nerazdvojnim oblicima ljudske prirode.

Ljudi koji se profesionalno bave antropologijom su antropolozi.

Share.