Hipokoristici

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je hipokoristik? Da li znate koje značenje ima i kada se koristi navedeni pojam?

Reči kojima se izražava tepanje, odnosno reči odmila nazivaju se hipokoristici.

Ako znate šta znači pojam hipokoristik, svaka Vam čast! Sam termin hipokoristik je veoma redak na našim prostorima zbog čega većina ljudi ne zna njegovo značenje. Ono što je posebno interesantno, jeste da svako od nas barem jednom dnevno izgovori neki hipokoristik.

Sigurno ste nekada drugu dali nadimak pa ga imesto Filip zvali Fića, ili ste se pak babi obratili sa bako, bratu sa braco, a dedi sa deko. Velika većina ljudi iako svakodnevno izgovara ove reči odmila, nije upoznata sa one jednom rečju nazivaju – hipokoristici.

Sama reč hipokoristik potiče iz grčkog jezika, preciznije od reči hypokoristikos, što znači izigravati dete, tepati. U književnosti ovaj izraz je pirhvaćen da označi reči kojima se izražava tepanje, najčešće zbog ljubavi i poštovanja.

Razlikujemo tri tipa hipokoristika. Prvi tip nastaje skraćivanjem vlastitih imena, na primer: Marija – Maki, Jelena – Jeca, Tijana – Tića, Vladimir – Vlada;

Drugi tip hipokoristika obrazuje se imitiranjem dečijeg govora (Dragana – Gaga), a treći tip nastaje dodavanjem demunitivnih nastavaka (Olga – Olgica, Nina – Ninica, Mile – Milence).

Bitno je istaći da u hipokoristike spade i tzv. tepanje koje je svojstveno svakom od nas, na primer: baba – baka, deda – deka, kuče – kuca, ruka – rukica; ali i oni sa ironičnim značenjem poput mamin sinčić, tatina ćerkica itd.

Treba napomenuti da termin hipokoristik ima umanjeno značenje, pa se dešava da jedna reč istovremeno bude i hipokoristik i demunitiv (umanjenica).

Share.