Hronologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je hronologija?

Nauka koja se bavi smeštanjem događaja u vremenu naziva se hronologija.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam hronologija? A da li znate koje je njegovo značenje?

Etimologija nas uči da je termin hronologija potekao od grčkih reči  χρονο, što znači vreme i reči λογία koja označava zakon. Hronologija se definiše kao nauka koja se bavi smeštanjem događaja u određen vremenski period.

Ona može biti uporedna i apsolutna. Uporedna hronologija se bavi smeštanjem određenog događaja u odnosu na neki drugi događaj. Obično je reč o događajima koji su na neki način povezani.

U odnosu na nju apsolutna hronologija vrši raspored događaja u tačno određene datume u Hronološkoj eri.

Hronologija predstavlja bilo koji raspored događaja u kojem se nalazi više datuma, koji su raspoređeni od najranijeg ka najkasnijem ili obrnuto. I raspored događaja na nečijoj vremenskoj liniji predstavlja hronologiju.

Share.