Heterogen

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Heterogen

Šta znači reč heterogen

Za raznovrstan sastav nečega kaže se da je heterogen.

Verovatno vam je ovaj pojam poznat iz fizike koja govori i o heterogenom i homogenom električnom polju ili iz socijologije koja se, između ostalog, bavi homogenim i heterogenim društvenim grupama.

Izraz heterogen je grčka kovanica od dve reči heteros koja znači drugi, drugačiji ili različit i reči genos u značenju rađanje, čak i postojanje. Kod nas, u srpskom jeziku, pojam heteogen se upotrebljava da označi nekog ili nešto koje pripada drugoj vrsti, raznorodan, nejednak, ali i ovde upotreba pojma zavisi od konteksta.

Tako heterogen može značiti i da je nešto sastavljeno od raznovrsnih elemenata, samim tim je suprotan pojmu homogen (istorodan, iste vrste, jedinstven).

Hetera je u staroj Grčkoj bila žena iz najviše klase profesionalnih pratilja i zabavljačica muškaraca. Najčešće su Hetere bile znamenite po svom obrazovanju, uživale su velik društveni ugled, neke su bili i savjetnice političarima i filozofima.

U fizici se pojam heteogen koristi u okviru heterogenog električnog polja u kojem gustina električnih sila u svim delovima polja nije ista.

Socijologija određuje heterogene grupe kao grupe čije se članstvo sastoji od ljudi razlučite starosne dobi, pola, etničke pripadnosti, političke orjentacije, vere i tome slično. Zato istraživanja govore da su heterogene grupe povoljnije okruženje, premda stvaraju dinamičnije odnose unutar i između grupa.

Share.

Leave A Reply