Halabuka

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači kada čujemo da je posredi neka halabuka? Da li halabuka ima isto značenje kao i buka?

Halabuka je pojam kojim se opisuje bučna situacija, strka, žurba, galama…

Brojni su sinonimi za reč halabuka: lom, praskanje, udaranje, huka, tutnjava, galama…

Halabukom se označava situacija u kojoj se dešava neka gužva, graja, kada je u problem uključeno puno ljudi, kada su svi glasni a neartikulisani, nerazgovetni, besni…

Na primer, halabuka se često događa u učionicama kada učenici očekuju profesora. Svi učenici viču, svađaju se, neki glasno razgovaraju, neki skaču, vrište, treći se gađaju papirićim

Halabuka je isto što i topot, lupkanje, larma, treštanje, lomljava, brujanje, bubnjanje, treska, zveka, bučnos

U figurativnom govoru, halabuka može označavati hučanje, zvrjanje, zveku, talasanje.

U narodu se halabukom opisuju i vriska, cika, veselje, cičanje, žamor, kreštanje, jaukanje, kričanje, pištanje, žagor.

Share.