Hendikep

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je hendikep? Šta znači kada kažemo da je čovek hedikepiran, odnosno da ima neki hendikep?

Hendikep je pojam koji označava stanje umanjenih telesnih ili psihičkih sposobnosti koje pojedinca dovode u neravnopravni, a često i podređeni položaj u odnosu na druge.

Pojam hendikep se nešto ređe koristi na našim prostorima, zbog čega popriličan broj ljudi nije upoznat sa značenjem ove reči. Sa druge strane verujem da je većina čula sa savremene termine “osoba sa disabilitetom” ili “osoba sa posebnim potrebama” koje imaju potpuno isto značenje kao termin hendikepiran.

Posebno je zanimljiva etimologija ove reči. Naime, reč hendikep potiče od izraza koji je korišćen u staroengleskoj igri trampljavanja. Taj izraz glasi “hand in the cap”, što u doslovnom prevodu znači ruku u kapu.

Polako, izraz hendikep kreće da se koristi pre svega u sportskom klađenu kako bi označi prednost koju određena ekipa ima. Ta prednost može se ogledati u golovima, koševima, poenima, procentima i drugim veličinama. Nju učesnik koji želi da se kladi dobija unapred od kladionice.

U slučaju kada se takmiče dva tima, hendikep se realizuje tako što se slabijem timu daje određena prednost, dok se timu koji je favorit oduzima prednost. Drugim rečima, hendikep podrazumeva izjednačavanje izgleda za pobedu u određenom sportu.

Međutim, na našim prostorima kada se spomene tremin hendikep pre svega se misli na značenje koju ova reč ima u medicini. Po deficniji koju nam daje medicina, hendikep označava stanje umanjenih telesnih ili psihičkih sposobnosti koje pojedince dovode u neravnopravni, a često i prodređeni položaj u odnosu na druge.

Laički rečeno, reč je o ljudima koji su psihički ili fizički zaostali u razvoju. Naravno, bitno je istaći ako određena osoba u jednom trenutku ima neki hendikep to ne mora da znači da će ga imati ceo život. Određene hendikepe je moguće izlečiti ili u nekoj meri ublažiti.

Share.