Hasap

0

Hasap

Šta znači HASAP

Sisitem za bezbednost hrane naziva se hasap.

Ni najmanje ne čudi što se sistem za bezbednost hrane naziva HASAP iako je to skraćenica od HACCP, opet i sama reč hasap koristi se u svakodnevnom govoru, više kao sleng za jesti, odnosno konzumirati hranu.

Hasap sistem za bezbednost hrane, je pisani program, odnosno plan koji se sprovodi tokom svih procesa prijema, pripreme i serviranja ili pakovanja prehrambenih proizvoda.

Uvođenje hasapa znači stavljanje na papir svega onog što se inače radi u prehrambenom ili ugostiteljskom objektu, samo sa više ozbiljnosti i odgovornosti..

Stručan naziv takozvana implementacija haccp-a prevodi se kod nas kao uvođenje hasapa.

Zašto se uvodi hasap i koja je njegova funkcija?

Hasap služi da bi hrana ili proizvod u objektu bili zdravstveno bezbedni, tj. 100% sigurni i bezbedni za korišćenje, odnosno konzumiranje.

Još od 2011. godine uvođenje hasapa je obavezno i regulisano je Zakonom o bezbednosti hrane Republike Srbije, po kojem se svi objekti koji se bave preradom hrane obavezuju da uvedu hasap sistem.

Implementacijom ovog sistema obezbeđuje se zdravstveno bezbedan proizvod, disciplina i red u objektu, kao i bolji poslovni odnos između poslodavca i zaposlenih. Takođe, hasapom se pojačava odgovornost svih zaposlenih, stručan kadar u prijemu, pripremi i serviranju (pakovanju) hrane.

Bitno je reći da se uvođenjem hasap sistema postiže usaglašenost sa Zakonom o bezbednosti hrane Republike Srbije i usaglašenost sa Zakonom Evropske Unije.


Share.

Leave A Reply