Hiperemija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači reč hiperemija?

Hiperemija je reč koja se koristi u medicini. Grčkog je porekla i označava povećanu količinu krvi u kapilarima nekog organa ili dela tela.

To je nagomilavaje krvi u krvnim sudovima nekog organa, tkiva ili dela tela, koje dovodi do povećavanja njihove zapremine i poremećaja njihove funkcije.

Hiperemija

Organi zahvaćeni hiperemijom su povećani, čvršći i teži zbog preobilja krvi. Ukoliko hiperemija egzistira na tom organu izvesno vreme, on ima smeđu, mrku boju zbog raspada eritrocita.

Kod pojave hiperemije neophodan je ozbiljan,sistematičan, sveobuhvatan medicinski pristup otkrivanju uzroka I lečenju posledica.

Share.