Hipokrizija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je hipokrizija i na kakvu osobinu ukazujemo kada koristimo pojam hipokrizija?

Hipokrizija je licemerje, licemernost.

Hipokrizija ima značenje licemerja i potiče iz grčkog jezika. Grčka reč Hipokrisis znači gluma. Istorija nam govori da je u antičkoj Grčkoj Hipokrit bilo ime za osobu koja dobro glumi i „pretvara se“, zavarava druge ljude, obmanjuje…

U svakom slučaju, hipokrizija je odlika čoveka ili grupe ljudi koji izgovaraju, brane i zastupaju mišljenja i stavove u koje lično ne veruju. Ipak, ono sve to čine iz neke obećane koristi ili nekada iz straha. Osoba koja za osobinu ima hipokriziju, odnosno licemerje je slabog karaktera, nekada i povodljiva, a nekada isključivo konformista i materijalista. Važniji su joj sopstveni ciljevi od integriteta i sopstvenog realnog stava.

Na primer, u političkom životu, određena osoba će vatreno braniti stavove neke političke partije, ne zato što veruje u ispravnost te politike već zato što očekuje neku korist od toga ( zaposlenje, novac i slično).

Share.