Hinduizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je hinduizam?

Hinduizam predstavlja drevnu azijsku religiju, koja se smatra jednom od najstarijih organizovanih religija na svetu, čiji početci datiru još od 15-og veka pre Hrista.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam hinduizam? A da li znate koje je njegovo značenje?

Sam termin hinduizam nastao je od reči Hindu, koja je potekla od sanskritse reči sindu, koja označava naziv lokalne reke Ind, u čijoj oblasti je i nastao hinduizam kao religija.

Hinduizam se definiše kao drevna azijska religija, koja ne samo da je jedna od najstarijih religija, več je i najsloženija religija, jer u njoj postoji nekoliko stotina miliona Bogova. Početci hinduizma datiraju još od 16-og do 15-og veka pre Isusa Hrista.

Hinduizam je nastao u Indiji, gde i dan danas predstavlja vodeću religiju. Ova religija u sebi sadrži više različitih verovanja i tradicija, koji se zajedno ukrštaju u jednu od najsloženijih religija na celom svetu.

Po broju vernika, hinduizam se nalazi na trećem mestu, odmah iza hrišćanstva i islama sa oko miliardu vernika, od kojih se 90% nalazi u Indiji i Nepalu. Ova religija nema svog osnivača, niti svog proroka, kao ni određenu crkveno institucionalnu strukturu.

Ono što je bitno napomenuti, to je da se vodi polemika da li je hinduizam jedna vera ili spoj više vera, jer se u okviru njega nalazi više različitih običaja, verovanja i tumačenja.

Pa tako, hindusi mogu verovati u postojanje jednog Boga ili pak u više Bogova, a nije ni isključenju mišljenje da Bog ne postoji. Određen broj hindusa veruje da se sva živa bića mogu poštovati, te su vegeterijanci, dok sa druge strane neki hindusi će žrtvovati životinje zarad različitih svečanosti.

Intersatno je da određen broj hindusa slavi Božić, dok ostali obrožavaju Đivu, VIšnu i njihove inkarancije. Ono što je zajedničko svim pripadnicima ove vere jeste vera u utelovljenja, seobe duše ili reinkarnacije.

Share.