Heuristika

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je heuristika?

Nauka o metodama i principima pronalaženja novog naziva se heuristika.

Ako znate značenje reči heuristika, svaka Vam čast! Naime, ovaj pojam se retko koristi u svakodnevnoj komunikaciji zbog čega je jako mali broj ljudi upoznat sa njegovim značenjem.

Etimološki posmatrano termin heuristika potiče od grčke reči eὑρίσκω, što znači naći, pronaći, otkriti. Heuristika predstavlja nauku o metodama i principima pronalaženja novog. Reč je o nauci koja koristi lako dostupne informacije, čija primena nije strogo određena za rešavanje, učenje i otkrivanje problema koji su bazirani na iskustvu.

Metodi koji se koriste u heuristiki znatno ubrzavaju proces pronalaženja rešenja u situacijama kada nije praktično ili kada nije moguće sprovođenje detaljnog istraživanja.

Najjednostavnije rečeno heuristika jeste korišćenje lako dostupnih informacije, čija upotreba nije strogo određena. Primeri za ovu nauku jestu korišćenje raznih uopštenih pravila, informisanog nagađanja, zdravog razuma i intuicije.

Dakle, uz njenu pomoć pokušaćemo da dođemo do rešenja koristeći nagađanja i opovrgavanja, pokušaje i greške i tome slično.

Interesantan je podatak da u savremenoj filozofiji, heuristika se uzima sa rezervom jer predstavlja proces koji može rešiti određenu vrstu problema, ali ne garantuje uspešno rešavanje.

Informatika definiše heuristiku kao tehniku rešavanja bržu od klasičnih metoda ili kao tehniku koja se koristi kada klasični metodi ne mogu da pronađu tačno rešenje.

Share.