Amajlija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je amajlija, šta znači kada čujemo da je amajlija nekome donela sreću?

Amajlija može biti bilo koji predmet za koji se veruje da ima natprirodne moći.

Verovatno ste čuli da, kada neko krene na primer na ispit, ili na utakmicu, sa sobom nosi amajliju. Možda i vi sami nesvesno sa sobom uvek nosite neki predmet za koji smatrate da vam donosi sreću i dobre vibracije. Upravo je reč o amajliji!

Pojam amajlija ili talisman, a nekada i amulet se zapravo odnosi na predmet ili zapis koji se nosi uza se kao zaštita od uroka, nesreće, neugodnosti, ali i bolesti.

Verovanje u amajlije postoji od davnina. Ljudi su oduvek imali običaj da nose neke predmete uz sebe, pošto su verovali da im ti oni donose sreću, ili ih mogu čuvati od zlih namera.

Vrsta amajlija je talisman koji, kako se veruje, služe da privuku određenu stvar, energiju ili silu i tako imaju specifičnu namenu, dok amajlije služe da pruže zaštitu od uroka i magije. Ipak, takvo razlikovanje nije precizno razgraničeno.

Određena istraživanja pokazuju da amajlije/talismani deluju. Objašenjenje se odnosi na autosugestiju i dejstvo pozitivnih misli.

Share.