Ambicija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je ambicija? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma?

Težnja za isticanjem, za uspehom, priznanjem ili slavom naziva se ambicija.

Često smo u prilici da čujemo da ambicija iako je poželjna, ume da bude i preterana, odnosno negativna osobina, te da je najbolje da određena osoba poseduje tzv. zdravu ambiciju.  Da bi smo objasnili šta je to zdrava ambicija, najpre moramo da objasnimo značenje pojma ambicija.

Ambicija se definiše kao težnja za isticanjem, za uspehom, priznanjem ili slavom. Izuzetno je važna za uspešnu karijeru osobe, pa se često koristi i u značenjima pregalaštvo, radno angažovanje, istrajnost i upornost.

Može se reći da ambiciozne osobe imaju snažu želju u postizanju nečega, pre sve vezanog za rad i učenje, a onda i druge oblasti života. Ambicija je ta koja nas podstiče da napredujemo, usavršavamo se, učimo nove stvari i stičemo nove veštine.

Ona nas tera da se ne mirimo sa onim što imamo, već da idemo ka onome što želimo. Zdrava ambcija je nešto što je potrebno svakom čoveku koji želi da napreduje i da se razvija kao ličnost.

Međutim, kod onih ljudi kod kojih je ambicija prenaglašena, ona postaje opsesija i zavisnost. Oni ne biraju šta će i koga žrtvovati, samo je bitno da dođu do ostvarenja nekog svog cilja.

Dakle, ambicija može biti podsticajna i konstruktivna (zdrava), ali i nezdrava i destruktivna. Posticajna je ona koja je u skladu sa mogućnostima osobe i nije uperena protiv drugih ljudi. Za razliku od nje, destruktivna ambicija nije u skladu sa sposobnostima koje pojedinac ima, te je ona nerealna, bezobzirna, sujetna i ide protiv drugih ljudi.

Share.