Abadžija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to abadžija? Da li ste upoznati sa značenjem ove reči?

Abadžija je izraz koji se koristi da označi zanatliju koji šije narodna odela.

Pojam abadžija je jedna od mnogobrojnih pozajmljenica iz turskog jezika. Sudeći po etimolozima ova reč se ukorenila u naš govor u svom originalnom obliku.

Originalno sam termin abažija je nastao kada je na arapsku reč aba (u značenju gruba vunena tkanina) dodat turski sufiks – adžija. Abadžija predstavlja mastora, odnosno zanatliju koji šije narodna odela. 

U 19-om veku abadžije su bile izuzetno popularne i tražene. Bitno je istaći da su oni izrađivali narodna odela od grubog sukna namenjenje uglavnom kmetovima i ostalim seljacima. Za razliku od njih, građanski i plemićki narod je nosio nešto finiju odeću koju su šile Terzije.

To ne znači da je posao abadžija bio manje, čak naprotiv – oni su bili veoma cenjeni i šili su uglavnom narodnu nošnju koja je označavala nacionalnu pripadnost.

Nije svako mogao biti abadžija. Njihov zanat je bio veoma cenjen i specifičan. Svako odelo je moralo biti urađeno precizno po unapred određenoj mustri. 

Nažalost, danas nema mnogo abadžija. Njihov posao sada su zamenile mašine i nova tehnologija. Ipak, na našim prostorima u ruralnim sredinama može se pronađi još po neki abadžija koji šije odela za kulturno-umetnička društva, suvenirske radnje, muzeje i tome slično.

Share.