Prosek

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je prosek? Šta znači kada čujemo da neko ima “visok  prosek”?

Prosečna, srednja vrednost naziva se prosek.

Sam termin prosek veoma je čest na našim prostorima. Prisutan je kako u svakodnevnoj komunikaciji, tako i u brojnim naučnim disciplinama.

Sa značenjem pojma prosek gotovo da nema ko nije upoznat, jer još od prvog razreda osnovne škole, deca računaju svoj prosek u školi kako bi videli kakav će im biti uspeh na kraju godine.

Prosek predstavlja prosečnu, srednju vrednost koja se izračunava kao količnih zbira članova i broja članova odredenog skupa. Uglavnom ga koristimo kada žeilmo da izračunamo srednju vrednost nečega i to tako što ćemo sve brojeve sabrati i podeliti sa brojem koliko ih ima.

Drugim rečima, reč je o vrednosti koja mora biti veća od najmanje i manja od najveće vrednosti nekoga obeležja. Po pravilu prosek se računa na podacima koji su na intervalnom ili racio nivou merenja. Prosek koji je bliži najvećoj vrednosti nekog obeležja naziva se visok prosek, dok prosek koji je bliži najmanjoj vrednosti naziva se nizak prosek.

Primera radi, ako u dnevniku iz geografije imamo sledeće ocene 5, 5, 4, 3, 2, prosek ćemo izračunati tako što ćemo najpre sabrati ocene (5+5+4+3+2), a potom dobijeni zbir koji iznosi 19 delimo sa brojem ocena, u ovom slucaju sa brojem 5. Dobijeni rezultat (3,8) predstavlja prosek ocena koji učenik ima iz geografije.

Prosek je i naziv za naseljeno mesto u gradskoj opštini Niške Banje, na području grada Niša.

Share.