Pašenog

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači pašenog?

Pašenog je pojam koji se koristi da označi muža ženine sestre (svastike).

S’ obzirom da se u našoj zemlji veoma ceni prodica, ali i šira familija ne čudi nas veliki broj pojmova koji se koristi da označi pripadnike iste. Neki od tih pojmova su svima dobro poznati, dok se drugi znatno ređe koriste, te većina nije sigurna šta znače.

Pojam pašenog spada u one koji se nešto ređe koriste, zbog čega se veliki broj ljudi zamisli kada čuje ovu reč. Spadate li i vi u ovu grupu ljudi? Ili ste upoznati sa značenjem ove reči?

Termin pašenog koristi se da označi svastikinog muža, odnosno muža ženine sestre. U slučaju da ste oženjeni muškarac i da Vaša supruga ima sestru, Vi bi ste njenog muža oslovljavali sa terminom pašenog i obratno (on bi Vas tako oslovljavao).

Interesatno je da se na našim prostorima često za pašenoga koristi i termin pašanac, svak ili badžo. Skraćeno svastikin muž se oslovljava i sa paša, a za Vojvodinu je karakterisčno da se koristi termin šogor.

Share.