Agenda

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Agenda

Često se može čuti kako neko radi nešto pod tom i tom agendom.

U izvornom značenju, pojam agenda odnosi se na neki podsetnik, notes u koji se unose beleške o poslovima koje treba obaviti.
Međutim, ovaj pojam se koristi i u politici i u digitalnom svetu.

Izraz je uzet u originalu iz latinskog jezika, agenda, i znači dnevnik, beležnik, spisak stvari koje treba obaviti, ali i ona potiče od latinskog glagola agere (činiti).

U svetu politike pod političkom agendom se podrazumeva lista ciljeva neke ideologije, političke stranke. Može se odnositi i na glavne teme o kojima se raspravlja u parlamentu.

Danas u modernom, informacionom društvu sve je postalo digitalno, tako je i agenda kao dnevni red i program rada postala “digitalna agenda”.
Digitalna agenda je suština vizije, ciljevi i prioritetne aktivnosti koje će se obavljati u sledećih nekoliko godina, i koje će biti utvrđene u strateškom dokumentu neke organizacije, komisije i tome slično.

Zato se agenda koristi da označi i program obavljanja poslova i raspored rada nekog skupa, simpozija, okruglog stola i slično. Pa se kaže da na tim skupovima “često izlete iz svoje agende”.

Istorijski gledano, agenda je u srednjem veku bila misa i katolička liturgijska knjiga. U Evangelističkoj crkvi agenda je priručnik koja sadrži bogoslužbene obrede i molitve, zbornik propisa.

Share.