Autsajder

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je autsajder? Šta znači kada nekome kažemo da je autsajder?

Autsajder je pojam koji se koristi da označi onog koji je izvan čega, odnosno onog koji se drži po strani.

Da li Vam je neko nekada rekao da ste autsajder? Možda ste za ovaj pojam čuli gledajući TV ili slušajući razgovor između prijatelja. A da li ste upoznati sa značenjem pojma autsajder?

Etimologija nas upućuje  da je sam termin autsajder u naš jezik došao iz engleskog, od reči outsider koja se koristi da označi onoga  koji je izvan čega, odnosno onaj koji je po strani. Reč je o neupućenom čoveku koji je daleko od svega.

Ovaj pojam se pre svega odnosni na ljude koji iz nekih razloga nisu prihvaćeni u nekom društvu. Često se osobe koje su osamljene i nemaju mnogo prijatelja nazivaju autsajderima. Ono što je posebno interesantno, to je da različita društva, odnosno različiti ljudi shvataju ovaj pojam drugačije.

Primera radi, za neke je autsajder onaj koji puši, za druge je to osoba koja sluša hevi metal muziku, a ima i onih koji autsajderima smatraju osobe koje većinu svog vremena provode u čitaonicama učeći. Dakle, sama primena značenja ovog pojma veoma je subjektivna.

Samim tim i biti ausajder je privremeno stanje, jer čovek se nekada može naći u situaciji gde se ne uklapa, ali se vremenom može prilagoditi toj situaciji i prestati da bude autsajder.

Autsajder je jedan od termina koji se svakodnevno koristi u različitim sportovima, kladinocama i slično i to da označi tim ili takmičara koji ima male šanse za pobedu, odnosno onaj na kojeg niko ne računa. Autsajder je suprotan od favorita.

Share.