Aneks

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je aneks?

Aneks je pojam koji se koristi za sve što je dodato ili vezano za nešto.

Pojam aneks nije toliko čest u svakodnevnoj komunikaciji koja se obavlja na našim prostorima, ali ima veliku primenu u brojnim naukama, posebno u pravu i srodnim disciplinama.

Sam termin aneks potiče od latinske reči annexus, u značenju prilog, dodatak. Aneks u stvari predstavlja sve što je dodato ili vezano za nešto.

Da bi ste lakše razumeli značenje ovog pojma koristićemo jedan od najčešćih primera, a to je aneks ugovora o radu koji se neretko potpisuje na našim prostorima. Ovaj aneks potpisuje se kada je došlo do izmene nekih dogovorenih uslova.

Prema tome, aneks ugovora o radu ne znači otkaz zaposlenog, već označava da je došlo do nekih modifikacija već potpisanog ugovora, te da će se određena prava i obaveze koje je zaposleni imao izmeniti.

Share.