Masoni

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta su Masoni? Da li ste upoznati sa značenjem navedenog pojma?

Pripadnici najstarijeg i najvećeg bratstva na svetu – Masonstvo, nazivaju se Masoni.

Iako Masoni spadaju u najstarije i najveće bratstvo na svetu, veliki broj ljudi ne zna tačno značenje ove reči, niti kada ga treba upotrebljavati. Kako su Masoni poznati i imenom Slobodni zidari, ljudi dolaze u zabunu, te je neohpodno objasniti šta zapravo znači biti Mason.

Pojam Mason koristi se da označi pripadnika najstarijeg i najvećeg bratstva na svetu poznatog pod nazivom Masonstvo ili Slobodno zidarstvo. Iako se termin Masoni zvanično odnosi na članove osnovne, regularne Masonerije, u praksi se koristi i za članove sporednih masonskih redova u koje spadaju u Škotski, Jorški i Templarski red.

Masonima se može priključiti svaki muškarac koji ispuni određenje uslove. Kanditat za Masona najpre mora pokazati interesovanje, nakon čega će dobiti sve neophodne informacije vezane za ovu organizaciju. Iako i nakon informacija želi da se priključi, on će biti pozvan da se upozna sa nekoliko ostalih članova. Nakon što bude prisustvovao na par sastanaka, dobija zvaničan poziv na intervju.

Na osnovu odgovora koje će dati na interviju ostali članovi će glasati ZA ili PROTIV njegovog primanja u Slobodno zidarstvo. Ako na glasanju prođe uspešno, sledi ceremonija inicijacije novog člana nakon čega i zvanično postaje Slobodni zidar prvog stepena, odnosno Učenik.

Da bi stigao do drugog stepena koji Masoni nazivaju Podmajstor, Učenik mora da se pridržava naučenih pravila, ali i da se dalje razvija i usavršava. Poslednji, treći stepen koji nosi naziv Majstor Mason ne samo da se najteže dobija već je i sam ritual veoma je dramatičan. Ovde će Mason morati da razmišlja o stvarima kako što su život i smrt, dobro i zlo, prijatelj i neprijatelji, besmrtnos duše itd.

U svetu postoji preko 200 organizacija Masonstva koje broje između 3 i 4 miliona Masona. Osnovni simboli po kojima se Masoni raspoznaju su svevideće oko, uglomer, šestar i tau simbol.

Share.