Manevar

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je manevar? Za koga obično vezujemo ovaj pojam?

Organizovani pokret radi postizanja cilja naziva se manevar.

Često se izraz manevar može čuti kada opisujemo neku borbenost, pa se kaže “izbio je pravi manevar”. Najčešće je to u kontekstu nekih protesta, vojnih pohoda ili drugih nemira.

Ovaj termin se i najviše upotrebljava u vojnoj terminologiji, pri čemu se pod manevrom označava organizovani pokret vojnih snaga u pripremi i pri izvođenju na raznim vrstama ratišta. Tako imamo pomorski, kopneni i vazdušni manevar.

Manevar se organizuje uz prethodno vrlo dobru pripremljenost napada, delovanja, grupisanja snaga, koje se moraju pojaviti u pravo vreme na pravom mestu radi postizanja nekog zadatog cilja.

Pre svakog manevra postoji dobra uigranost u organizaciju i plan strategije i taktike napada ili misije koja se želi izvesti.

Pozivajući se na istraživanje etimologa, izraz manevar vodi poreklo od francuske reči manoeuvre koja se doslovno prevodi kao rukovanje ili upravljanje, odnosno smišljeno obavljanje nekog posla.

Neretko se pod manevrom u svakodnevnom govoru podrazumeva neka smicalica, lukavština, spletka ili podvala.

U vojsci se pojmom manevar označava i vežba većeg broja vojnih jedinica u ratnoj službi. U suštini, sinonim za sva sredstva kojima je cilj slabljenje neprijatelja ili protivnika spadaju u reč manevar.

Manevrom se iznenađuje neprijatelj, prepada, sprečava se njegovo delovanje, suzbija njegov uticaj ili moć.

Manevar se odnosi i na postupak kojim se na zaobilazan, posredan način nastoji postići neki prikriven cilj.

Share.