Mahnit

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je mahnit? Saznajte tačno značenje ovog pojma.

Mahnit je pridev koji se koristi da označi besnu i ljutitu osobu.

Da li Vam je nekad neko rekao da ste mahnit? Možda ste za ovu reč čuli gledajući TV ili pak čitajući novine ili neku drugu literaturu. A da li znate koje je pravo značenje ovog pojma?

Mahnit predstavlja reč latinskog porekla koja ima značenje bes, ljutnja, ogročenost. Reč je o pridevu koji se koristi da označi besnu i ljutitu osobu. Mahnit opisuje emociju koja je proizilazi iz nečije psihološke interpretacije usled vređanja, povređivanja ili odbijanja te osobe.

Drugim rečima, reč je o osećanju koje doživljavamo kada procenimo da se neko neopravdano ponaša na način koji ugrožava neku našu vrednost.

Sinonimi pojma mahnit su ljutit, besan, iživciran, naduren, ogorčen, uzrujan, gnevan, isprovociran;

Share.