Mamuza

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači mamuza? Da li znate šta je i čemu služi mamuza?

Metalna naprava za podsticanje konja koja se pričvršćuje za jahačevu čizmu naziva se mamuza.

Ako ste do sada bili u prilici da jašete konja sigurno ste se susreli, a verovatno i znate značenje termina mamuza koji je izuzetno značajn za ovaj konjički sport. Za sve one koji nisu bili u prilici da se sretnu sa ovim pojmom, sledi objašnjenje.

Etimologija nas uči da je sam pojam mamuza na naše prostore stigao posredstvom turske reči mahmuz, koja potiče od arapske reči mihmāz, što znači ostruga. Reč je o metalnoj napravi koja služi za podsticanje konja.

Mamuza je predmet koji se koristi još od starog veka, a veliku primenu ima i dan danas. Reč je o metalnoj napravi u obliku oštrog šiljka koja se pričvršćuje za noge kaišem.

Naravno treba napomenuti da je tokom godina postojalo više različitih oblika mamuza koje su najpre nošene na jednoj nosi, a danas je praksa da se mamuza stavlja na obe noge radi lakšeg „kontrolisanja“ konja prilikom jahanja.

Mamuza je takođe naziv za ojačanje napravljeno od isprepletanog pruća, koje se stavlja na onaj deo nasipa koji se nalazi uz samo rečno korito.

Share.