Distinkcija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Distinkcija

Šta je to distinkcija?

Tačno razlikovanje pojmova naziva se distinkcija.

Etimološki posmatrano pojam distinkcija nastao je od latinske reči distinctio  koja doslovno znači razlikovanje, razlika. Po definiciji distinkcija predstavlja termin koji označava tačno razlikovanje pojmova i često se korisit u filozofiji. Shodno tome distinkcija jeste razlikovanje pojedinih osobina predmeta ili bića, ili proces uočavanja razlika između predmeta i pojava.

Razlikuje se više vrsta distinkcije pa tako ona može biti numerička gde određenu stvar razlikujemo prema broju i kvalitativna gde se stvari razlikuju po bitnim osobinama koje poseduju.

Distinkcija ima i značenje isticanja, odnosno istaknutosti. U tom smislu ovaj pojam predstavlja nečiju odliku, neku otmenost, profinjenost, a veoma često označava i ugled, položaj koji osoba ima ili neko njeno odlikovanje.

U filozofiji distinckija je pravilno prepoznavanje i razlikovanje pojedinih elementata filozofskih problema. Ovde se i najčešće susrećemo sa ovim pojmom, tj. njegovom primenom. Ako za određenu osobu kažemo da distinktivna to će značiti da je ona različita, indvidualna, sama sa sebe, pokazuje razliku u odnosu na druge.

Shodno navedenom možemo zaključiti da je distinktivan je onaj koji se razlikuje, odnosno on odstupa od opšte prihvaćenih i uobičajenih standarda i vrednosti. Distingvirati je glagol koji znači odvajati po razlici, razlikovati.

Share.