Avista

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Koje je značenje reči avista? Gde se pojam avista koristi i šta označava u bankarskoj terminologiji?

Avista je termin koji se koristi kada se označava tip štednje na računu u banci.

Šta je avista štednja? Avista ili a vista štednja je štednja po viđenju.

Takva štednja predstavlja način štednje gde nema oročenja, tako da je novac uvek dostupan klijentu banke.To praktično znači da banka obračunava kamatu na sredstva koja imate na računu. Ali, upravo zato što je novac uvek dostupan – kamatne stope koje se nude na tržištu za takav način štednje su uvek niske.

Za štednju po viđenju u dinarima, u bankama u našoj zemlji kamata je od 0,5 do maksimalnih sedam posto. Štednja po viđenju moguća je i u stranoj valuti, evrima, dolarima ili u švajcarskim francima, a tada kamata iznosi najviše jedan odsto.

Za razliku od avista štednje, oročena štednja je vrsta štednje koji podrazumeva da na određeni rok položite novac u banku a potom, po isteku perioda oročenja dobijate nazad novac sa kamatom, koja je viša od kamata za štednju avista.

Share.