Danga

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Danga

Značenje reči danga

Žig ili pečat naziva se danga.

Etimologija nas upućuje na poreklo izraza danga i na izvorno značenje turske reči danga u značenju pečat, žig, čak i ožiljak ili beleg, a neretko i kao zaštitni znak firme.

Pojam danga, ako se vratimo u detinjstvo, poznatiji je možda kao svaka vrsta otiska koja se napravi na telu posle pritiska, od štipanja, raznih nalepnica i tome slično.

Ipak Radoja Domanovića delo “Danga” daleko je najviše popularizovao ovaj pojam.

Ovde danga ima prenosno, metaforičko značenje, premda je srž pripovetke izvrgavanje ruglu slepe poslušnosti građana zbog njihovoj odanosti nasilničkoj vlasti. Smatra se da je dinastija Obrenović koja je bila na vlasti u vreme pisanja pomenutog književnog dela pa je ovim i prozvana kao pečat, odnosno danga tadašnjeg društva. S obzirom na to i ne čudi što je pripovetka “Danga” okarakterisana kao najoštrija Domanovićeva satira.

U svakodnevnom govoru u raznim kontekstima se može upotrebiti ovaj pojam. Na primer, u novinarskim člancima može se primetiti prilikom događaja koji ostavlja neki pečat ili žig, ostavlja trag u istoriji. Tako je napisano, između ostalog, da se rezolucije koje se donesu mogu s jedne strane tumačiti kao miroljubive, a sa druge ako nisu u skladu sa voljom većinskog naroda mogu biti pečat, večiti žig, odnosno danga tom istom narodu.

Share.

Leave A Reply