Kobno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači pojam kobno? Znate li njegovo tačno značenje?

Kobno je pridev koji se koristi da označi nešto što je katastrofalno, fatalno, tragično i razorno.

Sigurno ste bili u prilici da čujete izraze poput “koban susret ili “kobno prestrojavanje ili kobno mesto”, a da li ste upoznati sa značenjem pojma kobno?

Sam termin koban uvek se koristi u negativnoj konotaciji i pre svega se koristi da označi nešto što je katastrofalno, fatalno, tragično i razorno. Dakle, reč je o pridevu koji se koristi da označi katastrofalan, tragičan i razoran ishod, ali i za sve ono što donosi nesreću.

Kobne osobe su one koje su zle, često i veoma opasne po druge sa lošim namerama.

Pojam kobno obično se vezuje sa nešto krajnje (poslednje), te je obično kobni događaj i smrtonosan.

Share.