Koincidencija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Koincidencija

Šta znači reč koincidencija?

Svojevrsno poklapanje ili podudaranje naziva se koincidencija.

Etimolozi nas upućuju na poreklo izraza koncidencija navodeći latinsku reč coincidens, coincidere koja znači dogoditi se. U srpskom jeziku pojam koincidirati upotrebljava se da označi podudaranje između dva ili više događaja koji nisu u međusobno uzročnoj vezi.

U pokušaju definisanja pojma koincidencije nailazimo na određenje po kojem je koincidencija vremensko poklapanje, slučajno podudaranje, odnosno istovremeno zbivanje dve ili više pojave koje nisu povezane. Jednostavnije rečeno koincidencija je slučajno istovremeno zbivanje iliti podudarnost događaja.

Kada se neka dva totalno različita i ne povezana događaja ili pojave dešavaju u isto vreme kažemo „kakva neverovatna koincidencija“. Na primer, ako se sretnete sa osobom koju niste dugo videli ili možda koju čak i izbegavate može se reći da je to koincidencija.

U figurativnom, prenesenom značenju koincidencija može značiti samo istovremenost. Dok se u filozofiji ovaj pojam upotrebjava u svom krajnjem značenju, odnosno i kao podudaranje suprotnosti.

Prema nekim drugim određenjima koincidencija se odnosi samo na slučajnost raznih stvari, događaja. Takođe koincidencija može značiti i sastajanje nekoliko različitih pojava ili događaja istovremeno u istoj tački, čak se negde prevodi i kao istovremeno imati vezu sa nečim.

Odličan primer nesvakidašnje koincidencije jesu dve starije dame (iz jednog britanskog gradića blizu Birmingama) koje su nosile isto ime, a živele u istom gradu i imale isto godina. Naime, obe su se zvale Mary Cartwright i da nije jedan fotograf obratio pažnju na slučajnost, te ih povezao, možda se nikada ne bi upoznale.

Share.