Krepitacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je krepitacija?

Puckanje vatre naziva se krepitacija. Krepitacija u medicini označava pucketanje zglobova.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam krepitacija? A da li znate koje je njegovo značenje?

Ako posmatramo sa etimološke strane, videćemo da je termin krepitacija nastao od latinske reči crepitation, što znači pucketanje vatre.

Uglavnom kada se kaže kripitacija misli se na zvuk koji nastaje tokom sagorevanja drva, odnosno na pucketanje vatre.

Bitno je istaći da se reč krepitacija koristi u medicini kako bi označila krckanje ili škripanje prelomljenih kostiju ili pucketanje zglobova. Prilikom krepitacije kostiju čuje se zvuk, ali nije nužno da se oseti bol.

Tokom bolnih krepitacija potrebno je posetiti lekara ili fizioterapeuta kako bi se ustanovilo da li ima nekih promena u zglobovima.

Jedna od najčešćih krepitacija jeste takozvano ispucavanje prstiju koju neki ljudi rade i više puta na dan. Iako potezanje jednog po jednog prsta može proizvesti veoma glasan zvuk, ono ne dovodi do bitnih i trajnih promena u zglobovima, te nije štetno po čoveka.

Share.