Konotacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Koje je značenje reči “konotacija”?

Ako ste se pitali šta neko želi da vam poruči kada kaže da vaše obraćanje ima na primer – negativnu konotaciju, pomoći će vam naredno objašenje:

Šta je konotacija? Pojam konotacija označava skup asocijacija koje su u vezi sa značenjem neke reči. Definicija konotacije može da obuhvata i šire značenje određenog pojma kao i skup atributa koji jasnije obeležavaju datu reč.

konotacija

Ipak, reč konotacija može se u svakodnevnom govoru koristiti kako bismo označili ono što sagovornik pokušava da nam saopšti “između redova”.

Pa tako, ako neko govori o vašem uspehu na fakultetu ne koristeći ditektno reči koje vređaju, na primer: užasan student, već govori da je “potrebno da se više potrudite pa će tako i uspeh biti bolji kada se zagreje stolica”, onda možemo reći da ovakav govor ima negativnu konotaciju odnosno prizvuk.

Konotacija može označavati ne samo negativan već i pozitivan prizvuk, a koristi se kada neko ne želi da se direktno obrati jasnim rečima već njegovo obraćanje nosi poruku kroz ukupan utisak onoga što je saopštio.

U ekonomiji, konotacija se koristi da označi rok za prijavljivanje dugovanja prilikom stečaja.

Share.